Qui som?

Àrea Metropolitana de Barcelona. Desenvolupament Social i Econòmic

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració pública del territori metropolità de Barcelona que ocupa 636 km2 i que el conformen 36 municipis on viuen més de 3,2 milions de persones.

L'AMB és un fet territorial, social, demogràfic, econòmic i cultural que s'ha anat conformant al llarg del darrer segle, com a producte del creixement i la connexió dels sistemes urbans de l'entorn barceloní. És l'aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental, on es genera la meitat del PIB de Catalunya.

Entre les diferents àrees de treball de l’AMB, es troba la de Desenvolupament Social i Econòmic, des de la qual es desenvolupen les polítiques socials. La cohesió social és un dels objectius de l'AMB i és el principi a través del qual es defineixen les polítiques d'assistència als municipis metropolitans per combatre la vulnerabilitat i l'exclusió social. Els tres eixos principals d'aquesta política són la lluita contra la pobresa energètica, la tarifació social i els plans d'ocupació.

 

COCEMFE Barcelona

COCEMFE Barcelona és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a promoure estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïda per la unió voluntària d’associacions integrades per persones amb discapacitat física i orgànica i d’altres entitats d’iniciativa social que treballin en pro dels drets d’aquest col·lectiu.

La seva missió és vetllar per la defensa i l’exercici ple dels drets i la promoció de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica i les seves famílies en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.

 

Observatori de la Discapacitat Física

Inspirat en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l’Observatori de la Discapacitat Física (ODF), treballa per promoure, protegir i assegurar el gaudir ple i en condicions d’igualtat dels drets humans i llibertats fonamentals de totes les persones amb discapacitat.

Els seus objectius principals són contribuir al bé comú defensant els drets de les persones amb discapacitat; generar coneixement i reflexió en relació a la discapacitat, fer incidència política, sensibilitzar la ciutadania cap a la discapacitat i afavorir la transformació social a través de l’activisme.

Tots tres, l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic de l’AMB, COCEMFE Barcelona i l’Observatori de la Discapacitat Física treballem plegats des de fa tres anys en el desenvolupament de polítiques que donen suport al paradigma social de la discapacitat. La seva finalitat és crear un nou model social inspirat a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, tot propiciant la inclusió social segons els principis de vida independent, no discriminació, accessibilitat universal, normalització de l’entorn i diàleg civil als municipis de l’AMB.